• Home
  • Musique Classique / Danse

  • Danse
  • Danse classique
  • SWAN LAKE ON THE WATER

SWAN LAKE ON THE WATER Het Zwanenmeer/Le Lac des Cygnes

Available with your ticket

  • E-ticket
  • Free in-store delivery
  • Seatmap reservation
  • Home delivery

Price From 50¤00

Description

(NL)[UITGESTELD - NIEUWE DATUM: 20/11/2021 OM 20u00]

De voorstellingen van Swan Lake On The Water, die op zondag 22/11 om 15u en 20u zal plaatsvinden, wordt uitgesteld naar zaterdag 20/11/2021 om 20u00. De tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.

__________

Het Zwanenmeer op het Water !
World Tour 2020-2021 – Ballet & Orkest van het « Oëkraine groot Opera – Kharkov ».

Het kostte twee jaar van onderzoek en moeilijke onderhandelingen om het akkoord te krijgen van de prestigieuze vereniging van de Opera's van Oost-Oekraïne, lid van Opera Europa om de eerste versie van "Het Zwanenmeer op het Water" te lanceren.
Het was namelijk verre van evident voor een klassiek corps de ballet om zich in een totaal vernieuwend project te storten. Ook de solisten waren aanvankelijk moeilijk te overtuigen. Het was de eerste keer dat zij moesten dansen in water en dat bracht verschillende lichamelijke risico’s met zich mee.

Maar de inspanningen hadden succes en de dusdanig gevormde formatie is ongetwijfeld bij de beste in de wereld.

Zonder ook maar iets van zijn grootsheid te verliezen zorgen waterbakken, fonteinen, watermuur en projecties ervoor dat deze klassieker evolueert naar een ingehouden moderniteit waar spectaculaire acts en intieme, kwetsbare momenten elkaar afwisselen.

Na Griekenland, Cyprus, Malta en Libanon doet de wereldtournee België aan in november 2020. Polen, Hongarije, Tsjechië volgen in december en Noord en Zuid Amerika in de lente van 2021 om dan via Japan, Korea en de Filipijnen terug naar Europa te komen in Spanje en Portugal en het jaar 2021 af te sluiten in Parijs.

Een adembenemend balletspektakel dat door de uitmuntende muzikale begeleiding van het groot symfonisch orkest van de Opera van Oekraïne een unieke ervaring wordt !

(FR)[REPORTE - NOUVELLE DATE: 20/11/2021 à 20h00]

Le spectacle Swan Lake On The Water, initialement prévu le 22/11/2020 à 15h et à 20h est reporté. La nouvelle date est le samedi 20/11/2021 à 20hLes tickets restent valables pour cette nouvelle date !

____________-

Le Lac des Cygnes sur l’Eau
World Tour 2020-2021 – Ballet & orchestre du « Grand Opera Ukraine – Kharkov » 
 
Il fallut deux ans de recherches et de multiples discussions pour obtenir l’accord de la prestigieuse association des Opéras de l’Est de l’Ukraine, membre d’Opéra Europa, et lancer le premier « Swan Lake on the Water ». Car il n’était pas évident pour un corps de ballet classique de se lancer dans un nouveau projet totalement innovant. Les solistes ne furent également pas facile à convaincre, d’autant que se mouvoir dans l’eau était une première et comportait de nombreux risques physiques ! 

Mais ainsi constituée, la troupe figure à présent certainement parmi les meilleures au monde.
Bassins, fontaines, mur d’eau, projections, ce grand classique a conservé ses lettres de noblesse tout en évoluant vers une modernité contrôlée, où l’aspect spectaculaire tend la main aux moments intimes et délicats. 

La tournée mondiale, après la Grèce, Chypre, Malte et le Liban, passera par la Belgique en novembre 2020, suivie ensuite en décembre de la Pologne, Hongrie, Tchéquie. L’Amérique du sud et du nord sera visitée au printemps 2021, pour passer ensuite par le japon – Corée – Philippines et revenir ensuite en Europe par l’Espagne et le Portugal et clôturer l’année 2021 à Paris.
Un spectacle éblouissant, rehaussé par l’accompagnement du grand orchestre symphonique de l’Opéra d’Ukraine, indispensable à la qualité d’un spectacle de ballet !

Overview

This way !

Locate
an hall
PLACE DE BELGIQUE 1 , 1020 BRUXELLES-BRUSSEL - See calendar

Handicap access : no

ARTISTS